11. – 19. MÁJA 2007 - III. ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov

arrow Špeciálnu vďaku Združenie astmatikov chce vyjadriť

Počas akcií ZASR pri príležitosti svetového dňa astmy 2007, Združenie astmatikov SR spolu s pomocou miestnych alergo-imunológov a pľúcnych lekárov, ktorí sa dobrovoľne zapojili do akcie:
- MUDr. Klára Kossarová
- MUDr. Eva Pekárová
- MUDr. Norbert Lukan
- MUDr. Vladimír Pohanka
- Doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.
- MUDr. Júlia Michalicková
- MUDr. Darina Tilandyová

vykonalo po celom slovensku 1922 spirometrických vyšetrení, z toho u 210-tich osôb bol zistený rôzny stupeň pľúcnej obštrucie. Z týchto 210-tich zistených obštrukcíí viac ako polovica boli úplne novo zdiagnostikovaní pacienti, ktorí pred tým ani len netušili, že majú nejaký zdravotný problém. Títo pacienti boli spolu s vytlačeným záznamom o výsledku merania ďalej odporučení k svojmu miestnemu alergo-imunológovi alebo pľúcnemu lekárovi na ďalšie monitorovanie ich zdravotného stavu.

umiestnenie Mesto počet plavcov najmladší plavec najstarší plavec počet spirometríí percento patológie
1. miesto BRATISLAVA 295 5 rokov 57 rokov 135 10%
2. miesto BANSKÁ BYSTRICA 288 4 roky 75 rokov 250 3%
3. miesto KOŠICE 253 1,5 roka 72 rokov 0 0
4. miesto POPRAD 143 3 roky 71 rokov 143 9%
5. miesto TRENČÍN - okres 74 1 rok 67 rokov 58 3%
    1053     586  

Kľúč rozdelenia stromčekov:

umiestenie mesto počet stromčekov
1. miesto BRATISLAVA 10
2. miesto BANSKÁ BYSTRICA 8
3. miesto KOŠICE 6
4. miesto POPRAD 3
5. miesto TRENČÍN - okres 3
    30

CELKOVÉ VÝSLEDKY Z MERANIA PĽÚCNYCH FUNKCIÍ PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA ASTMY:

počet vykonaných spirometríí celkom počet zistených obštrukcií noví pacienti
Plávanie ZASR 586 50 30
Národná rada SR 134 12 6
NAY elektrodomy 1202 148 86
  1922 210 122

Fotogaléria

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux