5. Máj

Svetový deň astmy 2009 - "Svoju astmu môžeš mať pod kontolou" - VÝSLEDKY

ZASR organizovalo od 13 do 23. mája 2009 v troch miestach na Slovensku už V. Ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov. Zúčastnené mestá dostanú ako výhru okresné stromčeky, ktoré budú vysadené v danom meste v prvej polovici júna 2009.

Veľká vďaka patrí v Bratislave pedagogickému personálu Petržalských škol (ZŠ Pankúchova a ZŠ Černyševského) pani zástupkyni riaditeľa p. Gibejovej. Na Lafranconi podpirili akciu plavci zo ZŠ Borodáčova, ZŠ Černyševského a Štátnej základnej školy vo Vajnoroch. Tiež veľká vďaka patrí pani PaeDr. PhD. Eleonóre Kováčovej a MUDr. Kláre Kossárovej za spirometrické vyšetrenia detí a organizáciu plávania v Bratislave.

V Trenčianskej Turnej vďaka patrí už dlhodobej spolupracovníčke ZASR a nadšenkyni PaedDr. Beáte Sabovej - riaditeľky ZŠ a MŠ v Trenčianskej Turnej, za spirometrie v Trenčíne patrí vďaka MUDr. Tilandyovej so sestričkou. Iba z ich pomocou, nezištnej investície svojho času, energie a patričnej dávky nadšenia ZASR mohlo zorganizovať už V. Ročník plaveckej súťaže, kde každoročne ZASR rozširuje motto: "Astma a šport sú priatelia".

 

V. Ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov umiestnenie mesto účastníci dátum
1. miesto BRATISLAVA ZŠ Pankuchova a ZŠ Černyševského 5/13/2009
2. miesto FTVŠ, Lafranconi, ZŠ Borodáčova, Štátna základná škola Vajnory 5/21/2009
3. miesto TRENČIANSKA TURNÁ ZŠ a MŠ Trenčianska Turná 5/23/2009
počet plavcov najmladší plavec najstarší plavec počet spirometrií
231 6 rokov - Trenčianska Turná 79 rokov - Trenčianska Turná 56
132 82
110 102
473     240
počet stromčekov ako výhra pre mesto miesto vysadenia lipiek    
10 Rozdelenie po areáloch zúčastnených skôl spolu 10 kusov okrasných stromov.( dub, buk, agát, javor, gaštan)    
10 Areál Základnej a Materskej školy v Trenčianskej Turnej    
20      

 

Dňa 22.4.2009 ZASR vykonávalo už po druhý raz bezplatné merania pľúcnych funkcií v Národnej rade SR. Akcia bola pod záštitou Výboru pre Zdravotníctvo, priamo pánom predsedom MUDr. Viliamom Novotným.

 

Národná rada SR Dátum počet poslancov, ktorým bolo vykonané spirometrické vyšetrenie počet zamestancov NR SR a novinárov, ktorým bolo vykonané spir. Vyšetrenie počet vykonaných spirometrických vyšetrení celkom novodiagnostikovní pacienti
4/22/2009 33
49
82
3

 

ZASR organizuje v júni 2009 už tradicnú športovú aktivitu ASTMAEROBIC v športovej hale Mladosť v Bratislave a v septembri 2009 meranie pľúcnych funcií pre laickú verejnosť v obchodných centrách v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Pozvánky na tieto stretnutia ako neskôr aj výsledky týchto podujatí budú uverejnené na našej web stránke.

 

Názov akcie počet vykonaných spirometríí celkom počet obštrukcií celkom
Plávanie ZASR 240
 
NR SR
82
3
Astmaerobic
v júni 2009
Meranie v obchodných centách v septembri 2009
  322 3

 

Fotogaléria

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux