POČET SPIROMETRIÍ a ÚČASTNÍKOV AKCII Združenia astmatikov SR od roku 2005-2009.

Plávanie - počet zúčastnených plavcov 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkom
350 400 420 566 1053 776 473 4038

Vysadené lipky - počet celkom za jednotlivé roky.
Lipky vysadené v Košiciach, Bratislave, Poprade,
Banskej Bystrici, Trenčianskej Turnej
2001 2006 2007 2008 2009 Celkom
50 20 30 30 19 149

NAY Elektrodom - počet zapojených NAY Elektrodomov,
kde sa vykonalo meranie pľúcnych funkcií
2007 2008 Celkom
18 22 40

Astmaerobic - počet zúčastnených cvičiacich 2008 Celkom
36 36

Počet vykonaných spirometrických vyšetrení Združením astmatikov od roku 2005

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkom
Plávanie 350 400 420 456 586 507 240 6766
NAY Elektrodom         1202 1127  
Astmaerobic           10 26
Národná rada SR         134   82
Cyklistické pretek - Poprad     134 128 156 120 105
Svetový deň astmy - Aupark, Polus, sv. 142 158 235       48

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux