Pripravované aktivity

ZASR pri príležitosti svetového dňa astmy 2008

Svetový deň astmy každoročne vyhlasuje WHO - Svetová zdravotnícka organizácia, tento rok pripadol na 6.mája 2008

"Témou tohtoročného svetového dňa astmy bude "You Can Control Your Asthma" - "Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou" "


Vydanie nového čísla pacienskeho časopisu Alergia, astma a My, 1/2008Dátum: 17.5.2008 o 10,00 hod
Názov aktivity: Vydanie nového čísla pacienskeho časopisu Alergia, astma a My, 1/2008
Miesto konania: distribúcia medzi všetkých členov ZASR a odborných lekárov v SR
Cieľ: zodpovedanie otázok, zvyšovanie povedomia o ochorení (detailný edičný plán je uverejnený v sekcii "Časopis")
Zodpovední: Prof. MUDr. Dušan Salát, CSc - šéfredaktor, celá redakčná rada


Tlačová konferencia pod záštitou prezidentov odborných spoločnosti SPFS, SSAKIDátum: 5.5.2008
Názov aktivity: Tlačová konferencia pod záštitou prezidentov odborných spoločnosti SPFS, SSAKI
Miesto konania: Bratislava, reštaurácia Alizé
Cieľ: Zvyšovanie povedomia o najrozšírenejšom chronickom ochorení Astme medzi laickou verejnosťou. Vytvorenie aliancie medzi odbornými spoločnosťami (Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť pre klinickú imunológiu a alergológiu)
Zodpovední: MUDr. Klára Kossárová - výkonná riaditeľka ZASR, Prof. MUDr. Ladislav Chovan, CSc., Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.


AstmaerobicDátum: 17.5.2008
Názov aktivity: Astmaerobic
Miesto konania: Športová hala Mladosť, Trnavská 39 Bratislava
Cieľ: Aerobik klub ŠH Mladosť v spolupráci so ZASR organizuje poldeň "Cvičením proti astme". Akýkoľvek pohyb astmatikom pomáha. Cvičením sa rozvíjajú dýchycie svaly a tie umožňujú správne dýchanie
Zodpovední: MUDr. Klára Kossárová - výkonná riaditeľka ZASR, cvičiteľ Boris Čechvala
Celoslovenské plávanie astmatikov s bezplatným spirometrickým meraním obštrukcie pľúcDátum: počas celého mája 2008
Názov aktivity: Celoslovenské plávanie astmatikov s bezplatným spirometrickým meraním obštrukcie pľúc
Miesto konania: Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín......(každé ďaľšie mesto, ktoré prejaví záujem)
Cieľ: možnosť zapojenia každého mesta na Slovensku, ktoré má plaváreň Súťažou podporiť ideu:"Astma a šport sú priatelia"
Zodpovední: MUDr. Klára Kossárová - výkonná riaditeľka ZASR, Zuzana Matušovýchová, zastupiteľ mesta - lekár, učiteľ, nadšenec ZASR...


Vysádzanie stromčekov - lipiek v mestách, ktoré sa zapojili do športových aktivítDátum: koniec mája 2008
Názov aktivity: Vysádzanie stromčekov - lipiek v mestách, ktoré sa zapojili do športových aktivít
Miesto konania: Bratislava, Trenčín, B. Bystrica, Poprad, Košice
Cieľ: vylepšenie životného prostredia v slovenských mestách
Zodpovední: všetci účastníci, ktorí sa zapoja do aktivít


Celoslovenská športová aktivita s bezplatným spirometrickým meraním obštrukcie pľúcDátum: počas celého mája 2008
Názov aktivity: Celoslovenská športová aktivita s bezplatným spirometrickým meraním obštrukcie pľúc
Miesto konania: každé mesto v SR, ktoré prejaví záujem
Cieľ: Mestá, ktoré nemajú plaváreň sa môžu zapojiť do športovej činnosti formou byciklovania resp. korčuľovania.
Zodpovední: MUDr. Klára Kossárová - výkonná riaditeľka ZASR, Zuzana Matušovýchová, zastupiteľ mesta - lekár, učiteľ, nadšenec ZASR...
Výzva: Prispej aj Ty


Bezplatné spirometrické meranie obštruckie pľúc v NAY Elektronomch po celom Slovensku. Najväčšia celoslovenská aktivita v počte odmeraných pacientovDátum: 23. 5. 2008 v čase od 15,00 - 20,00 hod
Názov aktivity: Bezplatné spirometrické meranie obštruckie pľúc v NAY Elektronomch po celom Slovensku. Najväčšia celoslovenská aktivita v počte odmeraných pacientov
Miesto konania: Banska Bystrica, Bratislava Aupark, Bratislava Danubia, Bratislava Zlaté Piesky, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Martin, Nové Zámky, Nitra, Prešov, Prievidza, Poprad, Trnava, Trenčín, Žilina, Zvolen, Dunajská Streda, Skalica, Lučenec
Cieľ: v 21 NAY Elektrodom po celom Slovensku, v rovnakom čase meranie plúcnych funkcií všetkým záujemcom, vyhodnocovanie, konzultácia s lekárom - imunoalergológom. Zvyšovanie povedomia o astme formou letákov, brožúr, pacientskych príručiek, medializáciou v miestnych médiách, uverejnením tlačovej správy
Zodpovední: MUDr. Klára Kossárová - výkonná riaditeľka ZASR, Zuzana Matušovýchová, spoločnosť GlaxoSmithKline, 35 lekárov z celého Slovenska
Výzva: Plag_NAY_Elektrodom_2008.pdf (6,98 MB)

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux