6. Máj - Svetový deň astmy 2008

"Svoju astmu môžeš mať pod kontolou"

ZASR organizovalo od 10 do 15. mája 2008 v troch mestách na Slovensku už IV. Ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov. Zúčastnené mestá dostanú ako výhru okresné stromčeky - lipky, ktoré budú vysadené v danom meste medzi 13-15 májom 2008. Veľká vďaka patrí v Bratislave pedagogickému personálu Petržalských škol, V Poprade obrovskému nasadeniu zdravotníckym praconíkom Šrobárovho ústavu detskej Tuberkulózy a Respiračných chorôb v Dolnom Smokovci a v Trenčianskej Turnej dlhodobej nadšeyni PaedDr. Beáte Sabovej - riaditeľky ZŠ a MŠ v Trenčianskej Turnej, za spirometrie v Trenčíne patrí vďaka MUDr. Tilandyovej so sestričkou. Iba z ich pomocou, nezištnej investície svojho času, energie a patričnej dávky nadšenia ZASR mohlo zorganizovať už IV. Ročník plaveckej súťaže, kde každoročne ZASR rozširuje motto: "Astma a šport sú priatelia".

Združenie astmatikov SR v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline zastrešovalo už II. ročník najväčšieho celoslovenského verejného merania pľúcnych funcií tvz. spirometrií. Akcia prebiehala spolu v 21 NAY Elektrodomoch po celom Slovensku dňa 23.5.2008 v čase od 15,00 do 20,00 hod. Vykonali sme spolu 1127 bezplatných spirometrických vyšetrení po celom Slovensku z čoho sme diagnostikovali 75 nových pacientov, ktorým bol zistený určitý stupeň pľúcnej obštrukcie. Týchto pacientov sme spolu s výsledkom vyšetrenia následne odporučili svojim meistnym imunoalegologom resp. pľúcnym lekárom na ďalšie diagnostikovanie ich obštrucie a zahájenie liečby. Ďakujeme nadšencom-zamestnancom spoločnosti GlaxoSmithKline, ktorí už po druhý rok zorganizovali časovo aj finančne náročnú najvačšiu akciu merania pľúcnych funkcií a samozrejme NAY Elektrodomu, ktorý sa stal partnerom ZASR a GSK a poskytol bezplatne svoje priestory, vybavenie a tiež poskytol svojich zamestancov ako pomoc pri organizovaní.

Akciu organizovala spoločnosť GlaxoSmithKline

Dňa 17.5.2007 ZASR spoločne s odbornými cvičiteľmi zorganizovalo II. Ročník akcie Astmaerobic v Športovej hale Mladosť v Bratislave. Jednou zo zásad životosprávy astmatikov je pravidelné športovanie, pretože akýkoľvek pohyb astmatikom pomáha. Cvičením sa rozvíjajú dýchacie svaly a tie umožňujú správne dýchanie. Do cvičenia, ktoré bolo špeciálne dizajnované pre rozvoj dýchacích svalov sa počas troch hodín zapojilo 35 cvičiacich. Odbornými garantmi združenia z oblasti alergológie a imunológie boli MUDr. Klára Kossárová (výkonný riaditeľ ZASR) a MUDr. Júlia Michaličková (predsedníčka správnej rady). Odbornými garantmi cvičenia boli Mgr. Boris Čechvala, predseda klubu a Mgr. Danka Čechvalová, odborníčka na zdravotne orientované cvičenia.copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux