Edičný plán pacientskeho časopisu

číslo 1/2008 - jar/leto 2008
uzávierka čísla 15.3.2008, vydanie a distribúcia 15.4.2008

  názov článku autor
01 Príhovor – Svetový deň astmy 2008 Prof. MUDr. Dušan Salát, CSc.
02 Zdokonaľovaním inhalačných systémov k zlepšeniu kontroly astmy Prof. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
03 Nosová mandla MUDr. Norbert Lukan
04 Soľné jaskyne MUDr. Roman Benedik
05 Rtg vyšetrenie – nutnosť či opatrnosť Doc. MUDr. Jozef Glomba, PhD
06 Alergia nie je banalita MUDr. Klára Kossárová
07 Dovolenka s alergiou MUDr. Júlia Michaličková
08 Ochrancovia rovnováhy - probiotické baktérie Prof. MUDr. Peter Pružinec Csc
09 Alergická rinitída, to nie je len plný nos..... MUDr. Klára Kossárová
10 Od bázy cez stred až k vrcholu MUDr. Ľudovít Gremeň
11 Globálne oteplovanie – astmatik v letných (predletných) horúčavách  
12 Alergik-astmatik na dovolenke v horách, prim. Reinhardt MUDr. Reihardt Štefan
13 Alergik-astmatik na dovolenke pri mori, prim. Reinhardt MUDr. Reihardt Štefan
14 Alergik-astmatik pred operáciou MUDr. Iveta Salátová-Kozlovská
15 Pripravované akcie ZASR k svetovému dňu astmy 2008, nová web stránka ZASR Zuzana Matušovýchová

číslo 2/2008 - jeseň/zima 2008
uzávierka čísla 15.8.2008, vydanie a distribúcia 15.9.2008

  názov článku autor
01 Príhovor – Svetový deň CHOCHP Prof. MUDr. Dušan Salát, CSc.
02 Astma a diabetes mellitus Prof. MUDr. Dušan Salát, CSc.
03 Klimatická liečba detí s doprovodom (pre a proti) MUDr. Juhácz a Prof. MUDr. Dušan Salát, CSc.
04 Astmatik a alergik v zime  
05 Rehabilitácia pacienta s CHOCHP  
06 Antibiotiká – áno či nie a hlavne kedy?  
07 Čo nového v liečbe bronchiálnej obštrukcie  
08 Lieky proti alergii  
09 Iné (doplnkové) lieky v liečbe bronchiálnej astmy  
10 Práčky a osviežovače vzduchu  
11 Akcie ZASR Zuzana Matušovýchová
12 Cvičením proti astme Zlatica Krajčovičová, MUDr. Klára Kossárová
13 Antigén špecifická imunoterápia v prevencii alergických ochorení a astmy  
14 Imunomodulačná liečba nealergickej astmy  
15 Príhovor predsedkyni ZASR o ideách, činnosti a plánoch združenia MUDr. Klára Kossárová
16 Tehotenstvo u alergičky a astmatičky  
arrow späť

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux