Cenník a formáty (v mm) inzercie časopisuPresné umiestnenie inzerátu:
Druhá a tretia strana obálky: 35.000,-Sk
Štvrtá strana obálky: 38.000,-Sk

Riadková inzercia
Do troch riadkov: 500,-Sk
Každý ďaľší riadok textu: 200,-Sk

Elektronické podklady:
PDF kompatibilné s PDR 1.3, destilované s nastavením Job Options: Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI a farebný režim CMYK.

V prípade záujmu o predplatné na obidve čísla ročne, zľava z každého typu inzercie 10% z ceny inzercie.

Združenie astmatikov SR nie je platcom DPH.

arrow späť

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux