SVETOVÝ DEŇ ASTMY

  • vyhlasuje každoročne WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)
  • v roku 2008 pripadol na 6. mája

Témou svetového dňa astmy je:
"You Can Control Your Asthma" - "Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou"

Aerobik klub ŠH Mladosť v spolupráci so Združením astmatikov SR organizuje poldeň

„CVIČENÍM PROTI ASTME“

Termín: 17. máj 2008
Miesto: Bratislava, Športová hala Mladosť, Trnavská 39 (vedľa Kauflandu)
Program: 3 hodiny pohodlného cvičenia (bodyforming, universal, tai-chi)
začiatok o 10:00
Účastníci: začiatočníci i pokročilí, rodičia s deťmi, deti s rodičmi, starší, mladší, každý, komu záleží na jeho zdraví a hlavne astmatici.
Vstupné: 40,- Sk

Astma a šport

Jednou zo zásad životosprávy astmatikov je pravidelné športovanie, pretože akýkoľvek pohyb astmatikom pomáha.
Cvičením sa rozvíjajú dýchacie svaly a tie umožňujú správne dýchanie.

Združenie astmatikov SR (ZASR)

Povráva sa, že zdravie je to najvzácnejšie, čo by sme si želali pre seba, svojich blízkych, svoje deti. Medzi jedno z najrozšírenejších civilizačných ochorení patria v súčasnosti alergie najrozličnejšieho druhu, ktoré môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ale pri zanedbaní prvotných varovných príznakov môžu prerásť až do závažného ochorenia, akým je priedušková astma.

Astma sa často stáva nechceným dôsledkom neliečených alergií a tiež dôsledkom nízkej informovanosti pacientov. Jej všeobecne rastúci trend, najmä medzi detskými pacientmi, je alarmujúci. V boji proti civilizačným chorobám, medzi ktoré astma jednoznačne patrí, je včasná a účinná prevencia veľmi dôležitá.

Združenie astmatikov SR – pacientska nezisková organizácia založená v marci 2003 z dôvodu potreby šírenia prevencie, osvety a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku. Jej zámerom je reprezentovať spoločné záujmy ľudí trpiacich astmou smerom k autoritám v oblasti zdravotníctva a chrániť ich práva.

Odbornými garantmi združenia z oblasti alergológie a imunológie sú MUDr. Klára Kossárová (výkonný riaditeľ ZASR) a MUDr. Júlia Michaličková (predsedníčka správnej rady). Odbornými garantmi cvičenia sú Mgr. Boris Čechvala, predseda klubu a Mgr. Danka Čechvalová, odborníčka na zdravotne orientované cvičenia.
Tel: 0911 519 722

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux