Kontakt

Združenie astmatikov Slovenskej republiky
Občianské združenie, zaregistrované na MV SR 13.02.2003

Poliklinika Petržalka
Šustekova č. 2
851 04 Bratislava

IČO: 30792274
DIČ: 2021716389

mobil: 0904 106 106
e-mail: zdruzenieastmatikov@gmail.com

UniCredit Bank
č. účtu: 1320208008/1111

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux