LIPKY - VCHÁDZAME DO 2. STOVKY!

Združenie astmatikov v rokoch 2001-2007 vysadilo po celom Slovensku 100 lipiek.
Tieto stromy sú špeciálnou odrodou, ktorá bola vyšľachtená, aby nespôsobovala alergické reakcie.
Lipa je symbolický strom Slovanov a ZASR si vybralo práve tento druh stromu hlavne z dôvodu, že je opeľovaný hmyzom=alergény nelietajú a tým nedrážia alergikov/astmatikov. Lipa je mohutný strom s veľkou korunou, čím zabezpečuje výmenu oxidu uličitého a kyslíku a prispieva tak k zlepšeniu životného prostredia.

V roku 2008 vchádzame do druhej stovky!
V mestách, ktoré sa v máji 2008 zapoja do športových aktivít pri príležitosti svetového dňa stmy ZASR tento rok vysadí spolu ďaľších 40 lipiek.

arrow Fotogaléria

Sadenie stromčekov - líp.
Vysadenie Združením astmatikov od roku 2001 až 2008

  počet vysadených stromčekov v danom meste
aktivita plávanie plávanie plávanie
dátum 5.5.2001 29.5.2006 11-19.5.2007
Košice 15 5 6
Banská Bystrica 25 4 8
Bratislava 10 4 10
Trenčianska Turná   5 3
Poprad   2 3
  50 20 30
  100

Vysadené lipky v máji roku 2001

  miesto vysadenia počet ks miesto vysadenia počet ks spolu v roku 2001
Košice Branisková ulica - priestranstvo 12 Plaváreň na Drevnom trhu 3 15
Banská Bystrica Sídlisko Rudlová - Sásová, pred Základnou školou 22 Plaváreň na Štiavničkách 3 25
Bratislava Preistransto pred Iuventou, Karlova Ves 10     10
          50

Vysadené lipky v máji roku 2006

  miesto vysadenia počet ks miesto vysadenia počet ks spolu v roku 2001
Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice 2 Areál Mestskej krytej plavárne v Košiciach 3 5
Banská Bystrica Areál Roosveltovej nemocnice, Banská Bystrica 4     4
Bratislava Základná škola I. Bukovčana 1., Devínska Nová Ves 4     4
Trenčianska Turná Priemyselný park obce Trenčianska Turná 5     5
Poprad Areál Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec 2     2
          20

Vysadené lipky v máji roku 2007

  miesto vysadenia počet ks miesto vysadenia počet ks spolu v roku 2001
Košice Areál Mestskej krytej plavárne v Košiciach 6     6
Banská Bystrica Areál Roosveltovej nemocnice, Banská Bystrica 8     8
Bratislava Základná škola, Černyševského ul. (3 lipky), Základná škola Borodáčova ul. (3 lipky) 6 Základná škola, Pankúchova ul. 4 10
Trenčianska Turná Areál Základnej školy s Materskou školou v Trenčianskej Turnej 3     3
Poprad Areál Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec 3     3
          30

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux