O nás

Netreba zvlášť zdôrazňovať, že zdravie je to najvzácnejšie, čo by sme si želali pre seba, svojich blízkych, svoje deti. Medzi jedno z najrozšírenejších civilizačaných ochorení v súčasnosti patria alergie najrozličnejšieho druhu, ktoré môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ale pri zanedbaní prvotných varovných príznakov môžu žiaľ, prerásť až do oveľa závažnejšieho ochorenia, akým je priedušková astma. Astma sa preto často stáva negatívnym, nechceným dôsledkom neliečených alergií a tiež dôsledkom nízkej informovanosti potenciálnych pacientov. Jej všeobecne rastúci trend, najmä medzi detskými pacientami, je takmer alarmujúci. V boji proti civilizačným chorobám, medzi ktoré astma jednoznačne patrí, je preto včasná a účinná prevencia veľmi dôležitá.

Pacientska nezisková organizácia - Združenie astmatikov SR vznikla v marci 2003 z dôvodu potreby šírenia prevencie, osvety, zabezpečenia dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku. Jej zámerom je repezentovať spoločné záujmy ľudí trpiacich astmou smerom k autoritám v oblasti zdravotníctva a chrániť ich práva. Zároveň, združenie bude svojich členov pravidelne informovať o aktuálnom dianí v oblasti zdravotníckej politiky a legislatívy, ako aj o novinkách z oblasti liečby a kontroly astmy.

Odbornými garantmi združenia z oblasti alergológie a imunológie sú MUDr. Klára Kossarová (členka správnej rady) a MUDr. Júlia Michaličková (predsedníčka správnej rady). Funkciu výkonného riaditeľa zastáva MUDr. Klára Kossarová.

Ďalšie informácie o asmte a alergiách nájdete na nasledovných webových stránkach:
www.eastma.sk a www.alergo.sk

Spolupracujeme s organizáciou:

Zoznam prispievateľov, ktorí nám pomáhajú plniť naše poslanie:

 • GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
 • AstraZeneca
 • UCB s.r.o.
 • Torrex Chiesi Slovakia s.r.o.
 • NYCOMED, s.r.o.
 • Novartis Slovakia, s.r.o.
 • Merck Sharp & Dohme Idea, Inc.
 • Základné školy, ktoré veľmi úzko spolupracujú so Zružením Astmatikov či už účasťou na celoslovenskom plávaní, poskytnutím krásnych výtvarných prác na výstavku do Národnej rady SR, do časopisu Združenia, na webovú stránku ako aj výučbou o astme a alergii na školách a tým pomáhajú rozširovať osvetu a povedomie o tomto ochorení.
  • ZŠ Pankúchova, Bratislava
  • ZŠ Černyševského, Bratislava
  • ZŠ Borodáčova, Bratislava
  • ZŠ a MŠ Trenčianska Turná
  • ZŠ J. Palu, Nemšová

Rozšírte naše rady!

Členom našej neziskovej pacientskej organizácie sa môže stať každý, a to bezplatne po vyjadrení svojho záujmu o členstvo zavolaním na tel. číslo 0904 106 106 alebo mailom na: zdruzenieastmatikov@gmail.com alebo vypísaním prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť tu. Pre podnikateľské subjekty je členský príspevok vo výške 5000,- SK. Členom združenia sa stávate zaplatením členského príspevku na ktorejkoľvek pošte v SR alebo vložením na náš bankový účet 1320208008 / 8080.

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux