Prispej aj Ty

k organizovaniu akcií pri príležitosti Svetového dňa astmy 2009!

Každoročne vyhlasuje WHO – Svetová zdravotnícka organizácia Svetový deň astmy. Tento rok sa nesie v znamení motta: „Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou“

V priebehu celého mája 2009 budú prebiehať pod záštitou Združenia astmatikov aktivity k tomuto dňu. Radi by sme aj s Tvojou pomocou zapojili do aktivít čo najväčšie množstvo astmatikov, ich rodín a priateľov, a tak podporili vyhlásenie, že Astma a šport sú priatelia.

V minulosti sa do súťaže zapojilo 5 slovenských miest a to Košice, Poprad, Banská Bystrica, Trenčín a Bratislava, pričom tento rok to bude už 5. ročník. Od roku 2005 sa plaveckej súťaže zúčastnilo 3565 plavcov a lekári – dobrovoľníci vykonali spoločne na všetkych akciách 6265 bezplatných vyšetrení pľúcnych fukcií.

Tento rok vyzývame aj ostatné Slovenské mestá k zapojeniu sa do športových aktivít, ktoré sme rozšírili aj o bicyklovanie a korčuľovanie.

Staň sa aj Ty jedným s organizátorov športového podujatia v Tvojom meste a podpor myšlienku: „Astma a šport sú priatelia.“

Je to jednoduchšie ako sa na prvý pohľad zdá :-)

Čo k tomu v Tvojom meste potrebuješ, aby si mohol zorganizovať športovú aktivitu:

 1. Plávánnie: (ak sa rozhodneš zorganizovať športovú dispiplínu plávanie):
  • plaváreň s minimálne dvomi dráhami na 4 hodiny počas jedného dňa
  • trate: deti do 10 rokov 25m, nad 10 rokov 50m, dospelí 100m
  • prezenčná listina účastníkov (zašle ti ZASR)
   Plaváreň:
   je potrebné vykomunikovať s miestnou plavárňou možnosť využtia plavárne na min. 4 hodiny v jeden deň. Preferovaný termín je počas mája 2009. V prípade, že mestská plaváreň bude požadovať poplatok za prenájom obráť sa na MUDr. Kláru Kossárová, ktorá Ti poskytne bližšie informácie.
   alebo
 2. Bicyklovanie: (ak sa rozhodneš zorganitzovať športovú disciplínu bicyklovanie):
  • vymedzenie štartu a cieľa (stačí aj jednoduchý nápis kriedou na trati)
  • trať: trasa min. 5 km
  • prezenčná listina účastníkov (zašle ti ZASR)
   alebo
 3. Korčuľovanie: (ak sa rozhodneš pre šport inline korčuľovanie):
  • vymedzenie štartu a cieľa (stačí aj jednoduchý nápis kriedou na trati)
  • trať: trasa min. 3 km
  • prezenčná listina účastníkov (zašle ti ZASR)
 4. Termín: počas celého mája 2009
 5. Oznámenie miesta, času a hodiny konania akcie, aby bolo možné pripraviť a zaslať Ti pozvánky (telefonicky alebo mailom)
 6. Oznámenie kontaktu na seba - telefonicky alebo mailom

Po akcii:

1. Odovzdanie menného zoznamu zúčastnených športovcov (plavcov alebo bicyklistov alebo korčuliarov), aby bolo možné sprocesovať celkové vyhodnotenie.

Čo ti ZASR k akcii poskytne:

 • Zašle Ti pozvánky a plagáty na akciu (miesto, čas, hodina, výhra...)
 • zašle Ti prezenčné listiny
 • uverejní informáciu vopred ako výzvu na web stránke www.zasr.sk
 • po ukončení akcií a vyhodnotení – zašle ZASR mestu okrasné stromčeky - lipy. Podľa počtu zapojených športovcov mesto dostane od Združenia astmatikov SR na vysadenie okrasné stromy – lipy, na zlepšenie životného prostredia vo vašom meste. (1. miesto – 6 lipiek, 2. miesto – 5 lipiek, posledné miesta po 2 lipky. )
 • uverejní celkové výsledky v nasledujúcom čísle časopisu Alegia, Astma a My č. 2/2009, ktoré vyjde na jeseň 2009 a tiež na web stránke www.zasr.sk
 • skontaktuje lekára v Tvojom meste (výkonná riaditeľka ZASR)

Ďaľšie doplňujúce info:

Bodovanie:

Počet zúčastnených = počet bodov získaných pre Tvoje mesto

Meranie pľúcnych fukcií na plavárni, na trati bicyklistov, korčuliarov: ak vznikne vzájomná dohodna medzi ZASR a miestnym imunoalergológom alebo pneumológov v Tvojom meste, bude možné aj meranie pľúcnych fukncíí s okamžitým vyhodnotením. (Lekára osloví v mene Združenia výkonná riaditeľka MUDr. Klára Kossárová)

Kontaktné osoby zo Zruženia astmatikov:
MUDr. Klára Kossárová – tel: 0903 484 335
Zuzana Matušovýchová 0903 418 019
Kontaktná e-mail adresa: zdruzenieastmatikov@gmail.com
Web stránka: www.zasr.sk

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux