Test kontroly astmy

Nasledujúci test Vám pomôže zhodnotiť, či máte pri súčasnej liečbe Vašu astmu pod kontrolou.

Test je určený pacientom od 12 rokov.

Otázok je celkovo PÄŤ. Pri každej otázke prosím označte príslušný počet bodov.

Súčet bodov zo všetkých odpovedí Vám dá vaše ASTMA SKÓRE, stupeň kontroly Vašej astmy.

Výsledok testu vždy konzultujte so svojim lekárom.

Pri vyplňovaní testu postupujte nasledovne:

Krok 1:

Pri každej otázke označte jednu odpoveď a zodpovedajúci počet bodov sa zapíše do okienka vpravo. Prosím, odpovedajte čo najpresnejšie a najpravdivejšie, aby ste mohli spolu so svojim lekárom zhodnotiť skutočný stav kontroly vašej astmy.

Krok 2:

Výsledok sa zapíše do okienka SÚČET.

Krok 3:

Stlačením tlačítka vyhodnotenie, zistite čo váš výsledok znamená.

Test

Otázka 1: Koľko času Vám v priebehu posledných 4 týždňov vaša astma bránila pri vykonávaní činností v práci alebo doma?

všetok čas - 1b
väčšinu času 2b
určitý čas 3b
krátky čas 4b
žiadny čas 5b
 

Otázka 2: Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov mali pocit sťaženého dýchania?

viac ako 1-krát denne - 1b
raz za deň - 2b
3 až 6-krát za týždeň - 3b
1 alebo 2-krát za týždeň - 4b
vôbec - 5b
 

Otázka 3: Ako často ste sa v priebehu posledných 4 týždňov zobudili v noci, alebo ráno na príznaky Vašej astmy (pískanie na prieduškách, kašeľ, sťažené dýchanie, tlak alebo bolesť na hrudníku)?

4 alebo viac nocí za týždeň - 1b
2 až 3 noci za týždeň - 2b
1-krát za týždeň - 3b
1 alebo 2-krát - 4b
vôbec nie -5b
 

Otázka 4: Ako často ste použili Váš záchranný liek (napr. salbutamol) v priebehu posledných 4 týždňov?

3 alebo viackrát za deň - 1b
1 alebo 2-krát za deň - 2b
2 alebo 3-krát za týždeň - 3b
1-krát za týždeň alebo menej - 4b
vôbec nie - 5b
 

Otázka 5: Ako by ste hodnotili kontrolu Vašej astmy v priebehu posledných 4 týždňov?

úplne bez kontroly - 1b
zle (slabo) kontrolovaná - 2b
čiastočne kontrolovaná - 3b
dobre kontrolovaná - 4b
úplne kontrolovaná - 5b
 
DÁTUM: SÚČET:

Skóre 25 bodov
Gratulujeme!
Vaša astma je ÚPLNE KONTROLOVANÁ. Nemáte žiadne príznaky ani obmedzenia súvisiace s astmou. Ak sa tento stav zmení, ihneď navštívte Vášho lekára.


20 až 24 bodov
Zásah, ste v terči!
Vaša astma je DOBRE KONTROLOVANÁ, ale nie ÚPLNE. Spolu s Vašim lekárom sa môžete pokúsiť dosiahnuť ÚPLNÚ KONTROLU.


Menej ako 19 bodov
Ste mimo terča!
Vaša astma NIE JE POD KONTROLOU. Poraďte sa so svojim lekárom, môže Vám upraviť plán liečby tak, aby sa zlepšila kontrola nad Vašou astmou.

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux