Združenie Astmatikov v PARLAMENTE

Kde?

Národná rada SR

Kedy?

22. apríla 2009 v priestoroch Národnej rady SR – pri príležitosti Svetového dňa astmy

Misia Združenia astmatikov SR v parlamente:

  • upozorniť na problém Astmy a Chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).
  • zdvihnutie povedomia o respiračných ochoreniach zosobnením na samontých poslancov a tým aj zosobniť ich zaangažovanie do problému vnímania respiračných ochorení ako celospoločenského problému.
  • Združenie astmatikov SR stojí na strane pacienta a bojuje za to, aby mohol dostávať čo najkvalitenjšiu liečbu, ktorá bude aj naďalej zárukou minimálneho zásahu chronického ochorenia do jeho každodenného života.

Čo chceme dosiahnuť osvetou v parlamente:

Aby respiračné chronické ochorenia, ktoré sú rozsiahne a závažné boli vnímané ako celospoločenský problém, ďalej, aby boli vnímané, ako ochorenia, ktoré si vyžadujú kontinuálnu liečbu, povedomie pacienta o svojom ochorení a dostupnosť informácií.

Plánované aktivity na pôde Národnej rady SR:

  • upevnenie pozície ZASR ako jedinej pacientskej organizácie v SR v oblasti respiračných ochorení
  • Komunikačný koncept: „Ak máš astmu pod kontrolou dokážeš všetko“ – plagáty slávnych športovcov, hudobníkov, ktorí dokázali so svojou kontolovanou astmou dobyt svet
  • rozdávanie časopisu ZASR
  • vykonávanie spirometrických vyšetrení poslancov (meranie pľúcnych fukncií)
  • vykonávanie pulzných oxymetrických vyšetrení (meranie pomeru kyslíka v krvi)
  • po zistení obštrukcie pľúcnych fukcií - vypĺňanie Testu kontroly astmy a zistenie ich „Astma skóre“

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux